ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)