งานแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านกุดบาก

ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นำโดย นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก ได้ดำเนินการจัดงานแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร