งานประเพณีลอยกระทง ณ สวนสาธารณะบึงบาก

ขอเชิญชวนพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก และหมู่บ้านใกล้เคียงมาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ณ สวนสาธารณะบึงบาก ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565