นาย พิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นำโดยนาย พิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลได้ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สวนสุขภาพบึงบาก