เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 09/2565 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 2
18 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่10/2565 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนกุดบาก ภูพาน ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 2
18 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2565 โครงการขุดลอกลำห้วยกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 2
18 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 12/2565 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนน คสล.สายบ้านบัวกุดบาก บ้านบัวถึงแปลงเกษตรกรรมกุดสะอู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ โดย : admin อ่าน : 2
18 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 13/2565 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังซอยแยกจากถนนกุดบาก บึงพระเจ้า ถึงสะพาน คสล.นานายเนาว์ โดยวิธีเฉพาะเจ โดย : admin อ่าน : 2
12 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนน คสล.สายบ้านกุดบาก บ้านบัว ถึงแปลงเกตรกรรมกุดสะอู้ โดยวิธีเฉพ โดย : admin อ่าน : 5
12 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนกุดบาก ภูพาน ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 7
12 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 7
12 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังซอยแยกจากถนนกุดบากบึงพระเจ้า ถึงสะพาน คสล.นานายเนาว์ โดยวิ โดย : admin อ่าน : 5
12 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 6

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นำโดย นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [9 พฤษภาคม 2565]
โครงการปลูกต้นไม้ 9 พฤษภาคม 2565 ประจำปี 2565 นำโดยนายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก [9 พฤษภาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 2/2565 วัน จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก [2 พฤษภาคม 2565]
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวินิต สังฆการ (หลวงปู่เกียน) วัดบ้านกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร [25 เมษายน 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up faecbookหน่วยงาน