info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015

แผนการดำเนินงาน
folder แผนดำเนินการประจำปี-พ-ศ-2562
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-พ-ศ-2562
folder แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-ประจำปี-พ-ศ-2560
folder แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-(พ-ศ-2561-2564)
folder ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
folder ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก-เรื่อง-การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลกุดบาก
folder แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
folder แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
folder รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
folder แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
folder แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
1 - 1 (ทั้งหมด 1 รายการ) 1
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7