เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder โครงสร้างองค์กร
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลกุดบาก
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file โครสร้างเทศบาลตำบลกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร กองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร กองประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file โครงสร้างองค์กรกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร กองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงาน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงาน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file ข้อ ๑๐ แผนภูมิโครงสร้างฯ แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ทต.กุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1