เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 13/2565 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังซอยแยกจากถนนกุดบาก บึงพระเจ้า ถึงสะพาน คสล.นานายเนาว์ โดยวิธีเฉพาะเจ
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 12/2565 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนน คสล.สายบ้านบัวกุดบาก บ้านบัวถึงแปลงเกษตรกรรมกุดสะอู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2565 โครงการขุดลอกลำห้วยกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่10/2565 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนกุดบาก ภูพาน ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 09/2565 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังซอยแยกจากถนนกุดบากบึงพระเจ้า ถึงสะพาน คสล.นานายเนาว์ โดยวิ
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนกุดบาก ภูพาน ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนน คสล.สายบ้านกุดบาก บ้านบัว ถึงแปลงเกตรกรรมกุดสะอู้ โดยวิธีเฉพ
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางเสริมผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนน คสล.สายบ้านกุดบาก บ้านบัวถึงแปลงเกษตรกรรมกุดสะอู้
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังซอยแยกจากถนนกุดบาก บึงพระเจ้า ถึงสะพาน คสล.นานายเนาว์
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนกุดบาก ภูพาน ซอย 2
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องประกาศแจ้งกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยกุดบาก
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคกลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 08/2565 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางลูกรังซอยแยกจากถนนพัฒนา ซอย 8 ผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 07/2565 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางลูกรัง ซอแยกจากถนนพัฒนา (ถนนพัฒนา ซอย 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 06/2565 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนนรอบเมือง ซ.1 แปลงเกษตรกรรมกุดแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 05/2565 โครงการขุดลอกลำห้วยอีด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 04/2565 โครงการขุดลอกบ่อขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 20 (ทั้งหมด 465 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24