info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 338
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
insert_drive_file ปก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file คำแถลงรายรับ-รายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file รายจ่ายตามแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file รายละเอียดประกอบงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564