info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 316
โครงการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียด : วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกุดบาก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บริเวณคันดินลำห้วยอีด่อน โดยเห็นว่าหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ให้คุณประโยชน์ และช่วยป้องกันการพังทลายของดิน และรักษาความชุ่มชื้นไว้ในดิน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึก และรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อร่วมฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ผู้โพส : admin
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564