info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 297
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างขยายไหล่ทางขอบถนนทางเชื่อมทางแยกในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารดับเพลิงเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก วางท่อ PVCขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วยาว 2,696.00 เมตร , วางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 295.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(ซ่อมรถขยะหมายเลข ทะเบียน81-0106) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก ประจำวันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๑ หน่วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) คุณลักษณะพื้นฐาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเจริญราษฎร์ ซอย ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุประจำศูนย์ประสานงาน ชุมชนที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมลูกรังในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) คุณลักษณะพื้นฐาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ชุดทดสอบสารปนเปื้อน) จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองประปา) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างวางท่อระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสุขภาพบึงบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ราชการทะเบียน นข ๑๖๕๑ สกลนคร จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ประปาผิวดิน อ.กุดบาก ) จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างค่าจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านความพึงพอใจในการบริหารงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างค่าจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านความพึงพอใจในการบริหารงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ประปาผิวดิน ทต.กุดบาก) จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนในสถานการณ์โควิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสุขภาพบึงบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนกุดบาก - ภูพาน ซอย ๒ (ซอยแสงทอง) ชุมชนที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนศรีสวัสดิ์ ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสุขภาพบึงบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ปรับปรุงรั้วและประตูประสานงานชุมชนที่ ๖ ,ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้สูงอายุชุมชนที่ ๔ และปรับปรุงหลังคาห้องน้ำสนามกีฬาชุมชนที่ ๔ ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ประเภทถังสะสมแรงดันชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๔ ถัง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ (ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์ประสานงานชุมชนที่ ๖ ,ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารผู้สูงอายุชุมชนที่ ๔ ,ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาห้องน้ำสนามกีฬาชุมชนที่ ๔ ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแบบเครื่องแต่งกายประเภทรองเท้าดับเพลิง (รองเท้าดับเพลิง จำนวน ๑๐ คู่)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ประปาผิวดิน อ.กุดบาก ) จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสนาม(ผ้าคลุมเต้นท์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร) จำนวน ๑๔ ผืน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ( เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยระดับบริเวณศูนย์ประสานงาน ชุมชนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ซอยบ้าน พี่สาท ชุมชน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นลานกีฬาบริเวณศูนย์ประสานงาน ชุมชนที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
1 - 50 (ทั้งหมด 325 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
ผู้บริหารหน่วยงาน
1630342800 ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564