info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 350
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารดับเพลิงเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างขยายไหล่ทางขอบถนนทางเชื่อมทางแยกในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก วางท่อ PVCขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วยาว 2,696.00 เมตร , วางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 295.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุประจำศูนย์ประสานงาน ชุมชนที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเจริญราษฎร์ ซอย ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างวางท่อระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสุขภาพบึงบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนกุดบาก - ภูพาน ซอย ๒ (ซอยแสงทอง) ชุมชนที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นลานกีฬาบริเวณศูนย์ประสานงาน ชุมชนที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ข้างถนนเจริญสุข ชุมชนที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างบันไดพร้อมแพลอยบริเวณสระน้ำสวนสุขภาพบึงบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างปรับปรุงคันดินบึงอ้อเป็นทางสาธารณะประปาโซล่าเซลส์เพื่อการเกษตรบริเวณบึงอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยในเขตเทศบาล โดยการขุดลอกลำห้วยอีด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล 1 ซอย 1 (ซอยหลังปศุสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล 1 ซอย 1 (ซอยหลังปศุสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.ซอยบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ถนนกุดบาก หนองบัว ซอย 5 (ซอยอามาตย์ทอง) ชุมชนที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างก่อสร้างบล็อกคอนกรีตสายสิบสลึง บริเวณนานายออน (ท่อเหลี่ยมระบายน้ำข้ามลำห้วยสิบสลึง) ชุมชน 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก โดยต่อเติมห้องทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนอินทร์พรหม ชุมชน 8 (ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนน คสล. ซอยแยกจากกุดบาก ภูพาน ซอย 8 ถึงกุดบาก ภูพาน ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างโรงแปรรูปโค กระบือ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนรอบบ้าน ชุมชน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
1 - 32 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1
ผู้บริหารหน่วยงาน
1584291600 ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564