ชื่อเรื่อง : สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2565 โครงการโครงการรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสามัคคี กว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล

ชื่อไฟล์ : Y7ra6OjWed33419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้