ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก วางท่อ PVCขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วยาว 2,696.00 เมตร , วางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 295.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)