ชื่อเรื่อง : จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(ซ่อมรถขยะหมายเลข ทะเบียน81-0106) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง