ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดบาก บึงตาหมา (กุดบาก บ้านงิ้ว) บ้านกุดบาก หมู่ 2 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร