ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง