ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง