ปรึกษาหารือแเนวทางในการบูรณาการปฏิบัติราชการร่วมกับ อปท

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและปรึกษาหารือแเนวทางในการบูรณาการปฏิบัติราชการร่วมกับ อปท. วันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยนายสมเจตน์ พิมพานนท์ นายอำเภอกุดบาก