ขยายเวลาดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขยายเวลาดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.กุดบาก กระทรวงมหาดไทย!!! ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป