กิจกรรมถวายพระพรแด่พระเจ้าลูกยาเธอฯ วันที่ 12 มกราคม 2566

กิจกรรมถวายพระพรแด่พระเจ้าลูกยาเธอฯ วันที่ 12 มกราคม 2566 นำโดย นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ ชุมชนทั้ง 8 ชุมชน