ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ