มอบถุงยังชีพและ ค่าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลทต.กุดบาก ได้ออกไปมอบถุงยังชีพและ ค่าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ รายนางสุกัญญา ดาบพิมพ์ศรี ณ บ้านเลขที่ 136/2 หมู่ที่ 1 ชุมชนที่ 3 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร