รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ ทต.กุดบาก

ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ ทต.กุดบาก ประจำปี พ.ศ.2566 พนักงานจ้างตามภากิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)