ประกาศผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เรื่อง กำหนดให้บริเวณถนนเจริญราษฎร์เริ่มตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถนนเจริญราษฎร์ ตัดกับสี่แยกถนนปรารถนา เป็นสถานที่จัดให้ยานพาหนะห้ามจอดวันที่ – วันคู่ พ.ศ. ๒๕๖๖