กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 30 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดบาก