โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 คน 1 กล้า ประจำปี 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อม ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ ประธานชุมชน และผู้นำชุมชน ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 คน 1 กล้า ประจำปี 2566 เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ วัดป่ามงคลวีระพันธ์ บ้านกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร