ข้อมูลการติดต่อ

@ เทศบาลตำบลกุดบาก

ถนนสุขาถิบาล 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

โทร.042-784015

e-mail : saraban@kudbak.go.th