แผนที่ สถานที่ตั้ง

@ เทศบาลตำบลกุดบาก

ถนนสุขาถิบาล 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทร.042-784015