ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวีระพัฒน์ บ.กุดบาก หมู่ 2

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวีระพัฒน์ บ.กุดบาก หมู่ 2 ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์