ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คลส.ถนนวีระวัฒน์ หมู่ 2

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คลส.ถนนวีระวัฒน์ หมู่ 2