ชื่อเรื่อง : สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 01/2565 โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลกุดบากฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : 2x90m51Fri33535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้