เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
แผนการดำเนินงาน
folder แผนดำเนินการประจำปี-พ-ศ-2562
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-พ-ศ-2562
folder แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-ประจำปี-พ-ศ-2560
folder แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-(พ-ศ-2561-2564)
folder ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
folder ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก-เรื่อง-การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลกุดบาก
folder แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
folder รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
folder แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
folder รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-รอบ-6-เดือน-ประจำปี-พ-ศ-2561
folder ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก-เรื่อง-แจ้งงบแสดงฐานะทางการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2562
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดบาก
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
16 มิถุนายน 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งผลการเปิดซองพิจารณาผลประมูล เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล เขต 1 และ เขต 2 โดย : admin อ่าน : 7
15 มิถุนายน 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2565 โครงการโครงการรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสามัคคี กว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล โดย : admin อ่าน : 9
15 มิถุนายน 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 16/2565 โครงการปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทางถนนสุขาภิบาล ๑ เป็นลาน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ โดย : admin อ่าน : 10
15 มิถุนายน 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 17/2565 โครงการซ่อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 5
15 มิถุนายน 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 18/2565 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๗๐.๐๐ เมตร จำนวน โดย : admin อ่าน : 5
10 มิถุนายน 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทางถนนสุขาภิบาล ๑ เป็ฯลาน คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 8
10 มิถุนายน 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดบ่อบาดาล พื้นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 7
10 มิถุนายน 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 7
10 มิถุนายน 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 7
6 มิถุนายน 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทางถนนสุขาภิบาล 1 เป็นลาน คสล. grade โดย : admin อ่าน : 11

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นำโดย นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [9 พฤษภาคม 2565]
โครงการปลูกต้นไม้ 9 พฤษภาคม 2565 ประจำปี 2565 นำโดยนายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก [9 พฤษภาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 2/2565 วัน จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก [2 พฤษภาคม 2565]
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวินิต สังฆการ (หลวงปู่เกียน) วัดบ้านกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร [25 เมษายน 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview5
thumb_up faecbookหน่วยงาน
ผู้บริหารหน่วยงาน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564

สถิติ sitemap
วันนี้ 859
สัปดาห์นี้1,673
เดือนนี้14,166
ปีนี้169,992
ทั้งหมด322,985


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
24/06/2565
27/06/2565
ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570
[บัญชีรายชื่อ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[รายชื่อ อปท.]
สน.คท.
27/06/2565
27/06/2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2565
กศ.
27/06/2565
27/06/2565
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
24/06/2565
27/06/2565
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
[เอกสาร]
สน.คท.
15/06/2565
27/06/2565
ขอทำความตกลงการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ประจำจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กสธ.
27/06/2565
27/06/2565
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ