info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 377
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...... poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ประชาสัมพันธ์ กำหนดอัตราภาษีป้าย (ใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo จดหมายข่าว ภาษีป้ายอัตราใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการออกปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo กำหนดการออกชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประชาสัมพันธ์ออกชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
photo รูปแบบ หนังสือแจ้งประเมินภาษี ภดส.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ขยายเวลาการชำระและลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
1 - 20 (ทั้งหมด 108 รายการ) 1 2 3 4 5 6
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564