info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 291
camera_alt ภาพกิจกรรม
วัน พุธ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มาเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการร่วมตัดฟันทำลายพืชกัญชาในพื้นที่อำเภอกุดบากโดยมี นายอำเภอกุดบาก เทศบาลตำบลกุดบาก และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและปล่อยแถวฯ ในครั้งนี้ [3 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 2) วัน ศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก [27 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 2 วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [25 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก ครั้งแรก วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก [7 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐ น. ศปถ.ทต.กุดบาก ร่วมกับ สภ.กุดบาก สาธารณสุขอำเภอกุดบาก จิตอาสา และ อปพร.ทต.กุดบาก ได้ดำเนินการ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ตามโครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด ... [19 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลกุดบากได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 [19 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ขยายเวลาการชำระและลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [19 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
การจัดกิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [29 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
สินค้า OTOP ของกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลกุดบาก [15 พฤษภาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3 4 5 6
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564