เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการออกปฏิบัติงานให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
photo เทศบาลตำบลกุดบากประชาสัมพันธ์ การประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview226
insert_drive_file ข้อ 022 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview220

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview248
insert_drive_file ผด.1-6 และตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 ข้อ 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview239
insert_drive_file ข้อ 021 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview248

folder ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม