ชื่อเรื่อง : สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 16/2565 โครงการปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทางถนนสุขาภิบาล ๑ เป็นลาน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่

ชื่อไฟล์ : h4sXOXAWed33647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้