ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นาย พิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และลูกจ้างฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ วัดหนองสะไน ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร