เทศบาลตำบลกุดบากร่วมงานรวมใจไทกะเลิง และงานกาชาดอำเภอกุดบาก ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลกุดบากร่วมงานรวมใจไทกะเลิง และงานกาชาดอำเภอกุดบาก ประจำปี 2566 รพหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2565 นำโดย นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก พร้อมพนักงานเทศบาล และชุมชนทั้ง 8 ชุมชน