ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางขุดลอกลำห้วย แหล่งน้ำในเขตเทศบาลกุดบาก

ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางขุดลอกลำห้วย แหล่งน้ำในเขตเทศบาลกุดบาก