พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร กับ เทศบาลตำบลกุดบาก