การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

มาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563