การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

 

รายงาน ประเมินความเสี่ยงการทุจริตย้อนหลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

มาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563