การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2563